יוצרים מוכנות

בעוד שארגונים יכולים לנקוט בצעדים שונים כדי להתייצב בעת משבר , היכולת שלהם להתמודד עם הבלתי צפוי תלויה בעיקר ביסודות שכבר קיימים . ההגנה הכי טובה היא להקנות לארגון איתנות כמיומנות בסיסית . בעתות משבר , עלינו להשתמש במאגרים הקיימים של יכולות אנושיות , ערכים ומשאבים חומריים שצברנו עם הזמן . בניית איתנות כוללת סדרת פעולות מכוונות , שבאמצעותן מנהיג יכול לחזק את המאגרים הללו . לרוב אין זמן לפתח אותן לאחר שהמשבר כבר פגע בנו . הסוגיה המרכזית כאן היאמוכנות . העיקר הוא ליצור ולשמר מוכנות כאשר הכל עדיין פועל כשורה . הדבר נכון הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית . כפי שלמדנו מעקומת S שבפרק , 7 הסיבה הבודדת העיקרית לכישלון היא האופן שבו אנו מתמודדים עם הצלחה . נדיר שארגונים נכשלים בגלל נסיבות חיצוניות . לרוב , כשלון נובע ממה שארגונים גורמים לעצמם . כשהזמנים טובים והחיים קלים , אנשים נוטים לאבד ערנות ולהרפות אחיזה . שחמטאים יודעים שהם הכי פגיעים מיד לאחר שביצעו מהלך מוצלח והשיגו יתרון , והם סבורים שאיום התבוסה חלף . התוצאה היא אבדן זמני של קשב ונחישות . פעמים רבות הדבר מבשר את הפסדם במשחק . ארגונים בע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ