למידה אסטרטגית 365 ימים בשנה

כדי להפיק את המירב מתהליך הלמידה האסטרטגית , אל תאפשר לתהליך להיכנס לתרדמה בזמנים שבין מפגשי התכנון . הלקחים שמפיקים מהניסויים ומהיישום מזינים באופן ישיר את ניתוח המצב . הארגון מעדכן את התובנות שלו דרך בחינת פעולותיו ודרך סקירה חוזרת של סביבתו . אז הוא מתקן את האסטרטגיה בהתאם . כשאתה חוזר על מעגל הלמידה , ומפעיל שוב את תהליך הלמידה האסטרטגית , שיטת AAR היא דרך יעילה לבחון את מה שלמדת מפעולותיך עד כה . אין לעצור את תהליך הגילוי וההתחדשות . במקום זאת , נקוט בצעדים מכוונים כדי ששיטת הלמידה האסטרטגית תהפוך לחלק פעיל בתרבות הארגונית שלך . כך , תמיד תפעיל את המחזור של “ למד , ” “ התמקד , ” “ היערך” ו”בצע . ” כך תסייע לארגון שלך להסתגל לעולם הדינמי שבו הוא פועל .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ