משנים את התרבות הארגונית

במערכות עסקיות , ההיבט הכי פחות מובן הוא התרבות הארגונית , ובאותה נשימה - גם המנוף הכי רב עוצמה . פעמים רבות , התרבות הארגונית היא המחסום הגדול ביותר שעומד בפני השינוי . זהו המחסום שהכי קשה להתמודד איתו , ושלעיתים קרובות מדי זוכה להתעלמות גמורה . זו הסיבה שנדגיש כאן את חשיבות תפקידה בהיערכות . דרך המלך לשינוי התרבות הארגונית היא להגדיר מהי תרבות . הגדרה תמציתית : תרבות היא הערכים שאנו מייחסים להם חשיבות , וההתנהגויות הנלוות להם שאנו מצפים מעצמנו ומאחרים . איך יודעים מהי התרבות הארגונית ? דרך התבוננות בהתנהגויות הרווחות . ההתנהגויות האלה מתמידות כי הן זוכות לתגמול , וכי מי שלא מפגין אותן נענש . תרבות אנושית מתפתחת כדרך לפתרון הבעיות שניצבות בפניה . בין היתר , מדובר בבעיות כלכליות “) איך נחלק את המשאבים בין כולם (? פוליטיות “) איך נקבל החלטות חשובות שמשפיעות על כולם ( ” ? וחברתיות “) איך ניישב סכסוכים בין קבוצות שונות . ( ” ? כמו אומות , גם למלכ”רים ולארגונים עסקיים יש תרבויות משלהם , שמהוות מנגנון לפתרון בעיות : כאמצעי למטרה , ולא כמטרה בפני עצמה . עיצוב תרבות כרוך בהטמעת אמונות והתנהגו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ