תרשים ‭:6.11‬ ארגוני ייצור יעיל לעומת ארגוני חדשנות מוצר