תרשים ‭:6.8‬ יצירת מהפכה בתדמית המותג של תנועת הצופות