תרשים ‭:6.5‬ יצירת מערכת פיתוח מנהיגות הטובה בעולם