שלוש השורות התחתונות

בעזרת המדדים הבסיסיים האלה , מנהלי תפעול יכולים להעריך את הביצועים הכספיים של העסקים שלהם . כדי לבצע הערכה , עליהם להשיב על שלוש שאלות יסודיות : › האם אנו מפיקים רווחים משביעי רצון ? בדוק את התשואה על המכירות . › האם אנו מפיקים תשואה מספקת מהנכסים שאנו משתמשים בהם ? בדוק את התשואה על הנכסים . › האם אנו הופכים את הרווחים שלנו למזומנים ? בדוק את תזרים המזומנים התפעולי . מכך עולה שאין רק שורה תחתונה אחת , אלא ישנןשלוש : תשואה על מכירות , תשואה על נכסים ותזרים מזומנים . לא תוכל לשפר את הביצועים הכספיים של העסק שלך בלי להבין את שלוש השורות התחתונות או בלי להצטיין בהן . הצעה מנצחת דורשת שתפיק תשואת-על מההחלטות שקיבלת . זהו מדד השוואתי . איך תדע אם אתה מצליח בו ? לטעמי יש שלושה מדדי מצוינות שיגלו לך בוודאות אם אכן גרפת רווחי-על . אלה הם : › שלוש השורות התחתונות שלך טובות מאלה של המתחרים . פירוש הדבר הוא שאתה תמיד מודד ומשווה את הרווח של המתחרים העיקריים שלך , ושאתה יודע איך אתה משתווה אליהם . חברות שלא עושות זאת , מגששות באפילה . כמתואר בפרק , 4 אנליסט פיננסי טוב יוכל לעשות זאת בדיוק מרשים . ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ