תרשים ‭:5.2‬ תרגם את תובנות ניתוח המצב להחלטות אסטרטגיות