לומדים מניתוח מצב

מטרת ניתוח המצב היא הפקת תובנות-על לגבי חמישה תחומים עיקריים : › לקוחות ובעלי עניין › מתחרים › שינויים בענף › הסביבה הרחבה יותר › המציאות הארגונית כדי להפיק את מירב התועלת מניתוח המצב , יש להיעזר במשאבים האינטלקטואליים והיצירתיים הרחבים ביותר , ולא רק של הדרג הבכיר . לשם כך , מומלץ לכנס חמישה צוותים בעלי מיומנויות שונות . כל צוות ימנה בן 6-4 חברים , וכל צוות יופקד על אחד מחמשת התחומים שצויינו . לכל צוות ימונה ראש צוות . חמשת התחומים משקפים מגוון רחב של נקודות מבט , וכך מבטיחים חקירת כל הזוויות החיוניות . בארגונים קטנים יותר , יספיקו 3-2 נציגים מכל תחום . הצוותים צריכים לאזן בין שונ › ת למומחיות . שונות יוצרת עושר של נקודות מבט , אולם יש להבטיח שהמומחים המתאימים יקבלו ייצוג בכל צוות . לדוגמה , אנשי הכספים ואנשי משאבי האנוש צריכים לשבת בצוות “ המציאות הארגונית , ” ואילו אנשי השיווק והמכירות צריכים לשבת בצוות “ לקוחות . ” כל צוות מקבל קבוצת שאלות מנחות , לפי סוג התעשיה וסוג פעילות הארגון ( עסקי או מלכ . ( ר” כל ארגון חייב לבחור בשאלות המתאימות למטרותיו . כל צוות יתחיל עם השאלות המנחות , מ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ