יש לך שיטה מבוססת?

פעמים רבות אני מבקש מהמנהלים שמשתתפים בסמינרים שלי לעבור מבחן , שנועד לבדוק עד כמה מבוססת השיטה האסטרטגית של ארגונם ( ראה תרשים . ( 3 . 1 מתשובותיהם של המנהלים אני מעריך שרוב החברות כיום חיות על הקצה , וזאת משום ששיטות התכנון שלהן הרבה יותר מבוססות משיטות האסטרטגיה שלהן . באופן כללי , לארגון שמעיד על עצמו שהוא גרוע באסטרטגיה , אין שיטה יעילה ליצירתה . ארגון שזוכה לציון , 1 עוסק בתכנון אבל לא באסטרטגיה . לארגון שזוכה לציון 3 יש בדרך כלל תהליך אחד , שמכונה “ תכנון אסטרטגי , ” ומשלב גם אסטרטגיה וגם תכנון . בארגונים כאלה יסודות התכנון לרוב מציפים את יסודות האסטרטגיה , ולא מתקיים דיאלוג אסטרטגי מבוסס . למעשה מדובר במילוי טופס תכנון ותקצוב שכולל גם מספר מרכיבים אסטרטגיים . זהו מתכון בדוק לצרות . בארגונים עם ציון גבוה 3-מ ישנם תהליכים נפרדים של תכנון ושל אסטרטגיה . ציון 4 מעיד על כך שארגון סבור שתהליכי התכנון שלו חזקים מתהליכי האסטרטגיה – התהליכים נפרדים אבל לא שווים במידתם . אם ארגון מקבל ציון , 5 הוא מקיים תהליכים נפרדים ומבוססים הן לתכנון והן לאסטרטגיה . האמנם קיימות חברות שמנהלות שני תהלי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ