סוגרים את הפער בין עשיה לעשיה בהצטיינות

מנהיגות אסטרטגית יעילה היא אחד האתגרים הקשים ביותר בסביבת ההאמ”מ של ימינו . כפי שציינתי בהקדמה , אין זה מספיק רק לעבור מידיעה לעשיה . בפרקים הבאים נברר כיצדלהצטיין ביצירה וביישום של אסטרטגיה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ