תרשים ‭:1.2‬ שאלות המפתח שעליהן אסטרטגיה צריכה להשיב