למידה אסטרטגית

כיצד להיות חכם יותר מהמתחרים ולהפוך תובנות מפתח ליתרון תחרותי וילי פיטרסן למידה אסטרטגית כיצד להיות חכם יותר מהמתחרים ולהפוך תובנות מפתח ליתרון תחרותי וילי פיטרסן STRATEGIC LEARNING HOW TO BE SMARTER THAN YOUR COMPETITION AND TURN KEY INSIGHTS INTO COMPETITIVE ADVANTAGE WILLIE PIETERSEN This publication is the Hebrew translation of ISBN : 978-0470540695 Copyright © 2010 by William G . Pietersen . All rights reserved . Published by John Wiley & Sons , Inc ., Hoboken , New Jersey . All Rights Reserved . This translation published under license .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ