הערות

מבוא לדוגמא , הגדרתו של פולר כאסלאמיסט את מי שמאמין ש"לאסלאם כגוף של אמונה יש משהו חשוב לומר על האופן שבו הפוליטיקה והחברה צריכות להתנהל , והמנסה ליישם את הרעיון הזה בדרך כלשהי , " ראו : Graham E . Fuller , The Futureof Political Islam ( New York and Houndmills : ; Paigrave Macmiiian , 2003 ) , p . xi או הגדרתו של איוב ולפיה אסלאמיזם הוא צורה של שימוש באסלאם בירי יחידים , קבוצות וארגונים למטרות פוליטיות , ראו : Muhammad Ayoob , "Political Islam : Image and Reality " , WorldPolicyJournal iFaU 2004 ) p . 1 . ראו ההגדרה במילון האסלאמיזם של אוניברסיטת קולומביה ולפיה " אסלאמיזם הוא אידיאולוגיה פוליטית ודתית המבקשת לכונן מרינה אסלאמית תחת שלטון השריעה ולאחד מחדש את האומה המוסלמית : " Olivier Roy and Antoine Sfeir ( eds . ) , The Columbia World Dictionary of Islamism ( New York : Columbia University Press , 2007 ) , p . 170 ; וראו גם הגדרתה של גחון המתמקדת בראיית האסלאמיזם כתביעה להשליט האסלאם בכל תחומי החיים : Laura Guazzone , "Islamism and Islamists in the Contemporary Arab World " , in Lau...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד