סדר הפרקים

הקדמה 9 מבוא אסלאמיזם וליברליזם בעולם הערבי : עיון תיאורטי 17 פרק ראשון האסלאמיזם , הציונות וישראל : מלחמה ללא פשרות ופשרות בעת מלחמה 39 פרק שני בבאזל ייסדתי מופת למוסלמים : הציונות וישראל כמקור לחיקוי בהגות אסלאמיסטית 81 פרק שלישי עריצות או ציונות ? ישראל כדילמה ליברלית 115 פרק רביעי המערב שבמזרח : ישראל כמקור לחיקוי בהגות ליברלית 159 סוף דבר 192 הערות 196 מפתח שמות ומקומות 229  אל הספר
הקיבוץ המאוחד