נספח - מילון מושגים

אזרחות : האזרח 1 ת הישראלית היא בעלת ערך 1 מה 11 ה בסיס משותף לכלל אזרחי המדינה , למעלה 7 . 5-מ מיליון איש . אחריות מוסרית : התחייבות לשמור על רמת מוסר , ערבות הדדית , אחריות הרוב לשמור ולהגן על המיעוט בחברה . אמפתיה : היא היכולת לזהות את מצבו הנ 9 שי של האחר ולהזדהות אתו . זהו תהליך רגשי , שבו משולבים גם מרכיבים קוגניטיביים . בתהליך זה מתפתחת רגישות , דאגה ואכפתיות כלפי האחר . גזענות : עמדה והתנהגות המפלה בין בני אדם על רקע צבעם א 1 על רקע השתייכותם האתנית , הלאומית א 1 הדתית . דעות קדומ 1 ת : יחס או עמדה כלפי מישהו מתוך עמדה סטריאוטיפית , שאינה מבוססת על עובדות . הוגנ 1 ת : מתן כבוד והזדמנויות שוות לכולם , ללא הפליה על רקע זהותם . הזדהות : כאשר אנחנו נפגשים עם אדם או קבוצה השונים מאתנו אנחנו יכולים לחוש הזדהות עם הרגשות , המחשבות , או הערכים ( האמונות ) שלהם . ההזדהות שלנו עם אדם או קבוצה אחרת יכולה להשפיע עלינו ועל מי שאנחנו ( על הזהות שלנו . ( העצמה : לחבר אדם לכוחותיו ולאמון ביכולותיו . הפליה : העדפה בין אנשים מת 1 ך סיבות שאינן קשורות ישירות לעניין ( אפליה - כשההעדפה היא בין קבוצ...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר