משימה קבוצתית 2 - עבודת חקר

רצי ^ ל עןל'ם חדשים רבים שעלו מארצ 1 ת ש / נ / ת מתמודדים עם חסמים שהחברה החדשה מציבה בפ 1 יהם ומצליחים להתגבר עליהם , לבנות לעצמם כאן חיים חדשים ולהשתלב בחברה . חשוב שהילדים יגדלו בתחושה של התמודדות והתגברות , ולא יפתחו תחושות קיפוח והפליה שאינן תורמות להשתלבותם . בהקשר של תלמידים יוצא אתיופיה , סוגיה זו הולכת ומתחזקת בשל חוויית הקליטה המורכבת . מסרים של אמון עצמי , אופטימיות , נחישות והתמדה גם במצבים שאינם הוגנים הם מסרים בעלי חשיבות שיס"עו לשמר את המוטיבציה של התלמידים ולמנוע הידרדרות אל השוליים מבחינה חברתית ולימודית . עבודת חקר ז 1 באה להפגיש את התלמידים עם סיפורי הצלחה מהסביבה הקר 1 בה אליהם , 1 לתת להם מסר של התמודדות ועשייה כתחליף לשיח הקיפוח וההפליה . ראשית יש להגדיר יחד אתם מהי הצלחה עבור משפחה עולה : התגבר 1 ת על קש" הקליטה 1 בנ"ת בית בארץ , פרנסת משפחה בכבוד , הצלחה בתח 1 ם הלימ 1 דים או ביוזמה כלכלית , בחיים האישיים או בכל תחום אחר . הרעיון הוא שכל תלמיד ותלמידה יכולים למצוא בסביבתם הקרובה גיבורים , אנשים שעל 1 ארצה ממקומות רחוקים , התגברו על כל הקשיים וחיים פה בכבוד . לא ...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר