משימה קבוצתית 1 - "ערכת תרבות כיתתית"

רציוןל במשימה זו התלמידים מתבקשים להכין ערכת תרבות כיתתית , המורכבת מפריטים שיאספו בעצמם מבתיהם א 1 מכל מקום אחר המשמעותי עבורם . לכל הפריטים יתו 1 ספ 1 הסברים ופרשנויות , והערכה תהיה מקושטת בסמלים מאחדים כגון צבע כחול לבן , מגן חד , עיצוב של תעודת זהות וכו י . באמצעות המשימה התלמידים יבטאו את הרב-גוניות ופסיפס של זהויות תרבותיות המרכיבות את החברה הישראלית . זוהי הזדמנות עבורם ללמוד באופן אקטיבי אחד מהשני ולהתרכז בתרומה האישית לכלל . מטרות א . שיפור הדימוי העצמי על ידי הערכה מחודשת של חשיבות המורשת התרבותית . ב . מעבר התלמידים העולים מעמדה פסיבית לעמדה אקטיבית בכיתה . ג . ביטוי מוחשי לרבגוניות התרבותית הקיימת בכיתה . ד . העצמת השותפות והאחדות הכיתתית . ה . ביטוי לדינמיות הזהויות הקיימות בכיתה , וחלקן בעיצוב החברה כולה . הןח יות להכ . ) ת המשימה : ערפת תרבות כיתתית . 1 כל אחד מהתלמידים יביא פריט או חפ \ קטן שמסמל עבורו עניין תרבותי מהבית בו הוא חי . אם החפ \ אותו רוצים להראות גדול מדי ניתן לצלם אותו ולצרף את התמונה לערכה . הפריטים יכולים להיות שונים ומגוונים , כגון תמונה של הורים או סבי...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר