הזמרת חגית יאסו, זוכת "כוכב נ1לד" התמונה מוצגת באישורה