שיעור 2 - חגית יאסו, הכוכבת הגדולה משדרות: סיפור הצלחה

ו צ > ון . ל סיפורה של חגית יאסו ה 1 א דוגמה לסיפורי הצלחה של דמויות מקרב יהודי אתיופיה , אשר הגיעו להישגים אישיים ואשר השתלבותם בחברה הישראלית זוכה להערכה . סיפורה של הזמרת יכול להוות מקור לחיק 1 י ולהשראה לילדים ולנערים בכלל , וליוצא אתיופיה בפרט . מטרות א . לנטוע בקרב התלמידים אמונה בעצמם וביכולתם לעצב את גורלם במו ידיהם . ב . העלאת הדימוי העצמי והקהילתי על ידי סיפורי הצלחה מקב 1 צת ההשתייכ 1 ת . ה 3 חי 1 ת למ 1 רים א . הקריא 1 את הסיפור של חגית יאס . 1 ב . קיימ 1 דיון על הסיפ 1 ר 1 על סיפ 1 רי הצלחה נוספים . שאלות לדיון : כיצד אתם מגדירים את חגית ? מה ניתן ללמוד מהמקרה של חגית ? הערה לדיון - חגית היא לא רק אתיופית , אלא ד 1 גמה ט 1 בה לזהות מ 1 רכבת . היא אישה , זמרת , גרה בפריפריה , מייצגת את שדרות , וכדומה . ג . בקשו לשמוע מהתלמידים סיפורי הצלחה אישיים שלהם ( גם הצלחות קטטת . ( ד . רא 1 פעילות כיתתית אחרי שני השיעורים של הפרק . חגית יאסו , הכוכבת הגדולה משדרות / מאת מנבר 1 שמעון חגית יאסו היא הזוכה בגמר העונה התשיעית של תכנית הטלוויזיה 1 כ " כב נולד , " שנערכה בשנת . 2011 חגית נו...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר