שיעור 1 - אבבה בקילה האצן האגדי: חלומות ושאיפות

רצי ^ ל שיעור זה עוסק בסיפורו של הספורטאי האגדי אבבה בקילה , אצן מפורסם וידוע שכל ילד באתיופיה מכיר . בקילה משמש השראה לדור שלם של צעירים שהגיעו להישגים גדולים במשחקים האולימפיים . סיפור הנחישות של בקילה הוא סיפור שהתלמידים יכולים להזדהות אתו , להרגיש בו גאווה וכבוד . דרך סיפורו האישי אפשר לעבוד עם התלמידים על חל 1 מ 1 ת , שאיפות , תכונות , מעלות וכיש 1 רים הטמונים בכל אחד ואחת מהם 1 בכך להעלות את הדימ 1 י העצמי והקהילתי שלהם . גם התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה יכולים ללמוד מסיפורו על התוצאות של נחישות והתמדה , ללמ 1 ד מה נדרש כדי להפוך חלום למציאות , וכן זכ 1 להכיר ספ 1 רטאי מצטיין אתיופי . מטהות השיע 1 ר א . הבאת סיפור כהשראה להעלאת הדימוי העצמי 1 הקבוצתי של בני העדה האתיופית . ב . לעודד את הילדים לדבר על החלומות שלהם , ולהגדיר מהן התכונות שיעזרו להם להגשים אותם . הגחיות למורים א . כדי לעורר עניין בכיתה שאל 1 את התלמידים אם הם אוהבים ספ 1 רט 1 ר 1 אים משחקים אולימפיים . שאל 1 מי לדעתם האצנים הטובים בעולם בריצות למרחקים ארוכים . ב . הקריאו את הסיפור של האצן האגדי אבבה בקילה . ג . קיימו ...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר