פרק ד': העצמה והשתלבות

מב ? 0 המר ק הקדמה למר ק פרק זה מביא את סיפורן של שתי דמויות , שהגיעו להישגים בזכות שאי 9 ה , חלום והתמדה . הסיפורים נותנים השראה לילדים עולים לחלום ולשאוף למרות כל הקשיים . הבאת סיפורי הצלחה מתוך קבוצות השייכות של התלמידים העולים נועדה לעזור להם להתמודד עם רגשות שליל"ם ועם הרגשת ההתנתקות על רקע מעבר תרבותי .  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר