שיעור 2 - "ילדת הקשת בענן": דעות קדומות וסטריאוטיפים

ר ;/>* ל הנט"ה הטבעית ג » לנ 1 לקטלג מידע במוח גורמת לנו ליצור תדמית אחידה , המייחסת את א 1 תן התכונות לכל האנשים מקבוצה מס 1 ימת , לעתים קר 1 בות ללא מידע עובדתי . מכאן נובעות הדעות הקדומות וצומחים הסטריאוטיפים , שפוגעים בבני אדם מפני שהם שוללים התייחסות על בסיס מידע אקט 1 אלי אמיתי ויכולים גם להוביל לאפליה על רקע השתייכות קבוצתית . מודעות לדעות קדומות ( לסטריאוטיפים חשובה על מנת לנטרל את השפעתם ולתת יחס הוגן לזולת . התלמידים , בהיותם צעירים , עדיין לומדים את המציאות החברתית , וביכולתם להימנע מחשיבה סטריאוטיפית ומדעות קדומות . על כן שיעור זה חשוב כחלק מהחינוך לערכים ופיתוח יכולת החשיבה העצמאית של התלמידים . מטר 1 ת העלאת המודעות לקיום של דעות קדומות וסטריאוטיפים , ומניעתם . ר , . / ח > /)/ למ 1 ו ים א . קראו יחד עם התלמידים את הסיפור של אימא של מסקרם , ילדה ממוצא אתיופי . ודאו שכולם הבינו את הסיטואציה : בקטע אימא של מסקרם היא יוזמת הפרויקט , מומחית בחינוך , מוגדרת בטעות על ידי מנהל מחלקת החינוך כמתורגמנית . מקור הטעות בדעה הקדומה של המנהל , שלא עלה בדעתו שאישה אתיופית יכולה להיות מומח...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר