שיעור 1 - "רסיסים" של גזענות

רצי . )) ל חינוך לשינוי של עמדות והתנהגויות גזעניות , הקניית מודעות להשפעות התנהגות כזו והסברת המושגים של הפליה ואחריות מוסרית הם אתגר קשה עבור כל מחנך . תופעות של הצקה לתלמידים , כגון איומים , לגלוג , קריאה בשמות גנאי , העלבה , השפלה , הפחדה , הערות גזעניות ופוגעות , הטלת חרם ומניעת השתתפות בפעולות חברתיות הן בין היתר תוצאה של הפנמת מסרים בעייתיים שמק 1 רם בתפיס 1 ת גזעני . ת 1 השיע 1 ר הזה מביא סיפור של גזעטת , שדרכ 1 התלמידים יכ 1 לים להזדה 1 ת בביתר עם אי הצדק שמביאה עמה תפיסה גזענית , ולהבין את ההשלכות הקשות הנובעות מכך . הסיפור ה 1 א אמיתי , התרחש בת 1 ך בית ספר עם תלמידים בני גילם בתק 1 פת עליית הנאצים לשלטון . הבחירה בסיפור זה היא על מנת לגייס את תשומת לבם המרבית של כל התלמידים , ובאמצעותו להמחיש באופן בר 1 ר וחד משמעי את משמע 1 ת הגזענ . ת 1 הטשא רגיש ומ 1 רכב , ויש חשיבות רבה בעב 1 דה חינוכית השמה לה למטרה לצייד את התלמידים בכלים להעלאת המ 1 דע 1 ת , לשינ 1 י עמדות 1 למניעת גזעטת . כמ 1 כן , חש 1 ב שהתלמידים יבינו את המושגים 1 יבחינו בין גזענות והפליה לתופעות אחרות . "תכן שהש...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר