שיעור 5 - ריבוי זהויות (זהות רבת-פנים)

ו צי . )) ל בשיעור זה התלמידים מגדירים מהי זה 1 ת 1 מהם מאפייניה השונים , ומשוחחים על ריב 1 י הזה 1 י 1 ת של כל אחד . השיעור נועד כדי שהתלמידים לא ' " תקבעו " בזהות יחידה , למשל שהתלמידים י 1 צאי אתיופיה לא יראו את עצמם אך 1 רק דרך זה 1 תם האתי 91 ית או דרך זה 1 ת צבע העור , אלא ייחשפו לזה 1 ת רבת פנים - הייחודי 1 המש ! תף . מטרות א . התלמידים יכירו את מושג הזה 1 ת , ייחשפו לרבדיה הרבים של הזה 1 ת 1 באמצעותם י 1 כל 1 ללמוד על זהותם האישית . ב . מתן לגיטימציה לריבוי הזהויות . ר ^ חיות למ » ה 1 ם א . הראו לתלמידים תעודת זהות ושאלו מה יש בה , למה היא חשובה ולמי היא ניתנת . ב . שוחחו עם התלמידים על משמעות המילה זהות . היעזרו בהגדרות להלן : זיהוי : פעולה הנעשית באמצעות ביטויים מזהים כשמות ותיאורים . כאשר אנחנו מזהים אדם או חפ \ אנחנ 1 מבדילים בינו 1 בין אנשים א 1 חפצים אחרים . הזיהוי של אדם נעשה על ידי אנשים אחרים המתייחסים אלי 1 ומדברים עליו . זהות : המאפיינים של האדם אשר מייחדים אות 1 ומבחינים א 1 תו מאחרים . כל אדם מגדיר עב 1 ר עצמ 1 מהי הזה 1 ת שלו . כל אדם הוא מר 1 בה זהויות : זהות איש...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר