שיעור 4 - לכל איש יש תרבות

רצ 3 ו » ל לימוד הזהות התרבותית של אדם חש 1 ב כמו לימ 1 ד הזהות המגדרית וזהויות אחרות , אך המושג של זה 1 ת תרבותית לפעמים מעורפל ומבלבל . לרוב אנשים רואים בתרבות רק את הרובד השטחי של מאכלים , לבוש וטקסים , ולא את הרובד העמוק יותר של אמונות וערכים . כבוד אמיתי לתרבויות שונות מצריך הבנה עמוקה של משמע 1 ת התרבות בחיינו , כיצד התרבות צובעת את השקפת העולם שלנו ומגדירה עבורנ ! סדרי עדיפ 1 י 1 ת בחיים . ר 1 בנו שייכים בדרך ז 1 א 1 אחרת ליותר מתרב 1 ת אחת 1 , לכך יש לתת לגיטימיות 1 ביט . י 1 ילדים ע 1 לים רבים חשים חצויים בין דריש 1 ת וציפיות ההורים , הבאות מתוך תרב 1 ת המוצא , ובץ דריש ת 1 1 ציפי 1 ת החברה הסובבת , הבאות באמצעות בית הספר או חבריהם לספסל הלימודים . הם גדלים על התפר בץ התרבויות השונות ולפעמים לא מצליחים להתחבר לאף אחת מהם , מה שמוביל לתחושה של ניכור . הורים עולים רבים לא מרבים לדבר עם ילדיהם על אר \ המולדת שלהם , או לשתף את ילדיהם בתרבות 1 במס 1 ר 1 ת עליהן הם עצמם גדלו , במחשבה שאלה נושאים שאינם רלוונטיים לילדים . הבלבול 1 הקושי שחשים הילדים האלה מתבטא לעתים קרובות בחוסר אכפתי...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר