שיעור 3 - אבני החושן: גוונים ושונות בחברה

שיעור פםול רציונל במק 1 ר 1 ת היהודיים יש התייחסות מעמיקה לגיוון הק"ם בעם היהודי , לסגולותיו ולתכונותיו . אבני החושן הן האבנים אשר היו משובצ 1 ת באפודו של הכ 1 הן הגדול , סימלו את שנים עשר השבטים של בני ישראל והתאפיינו בי 1 פיין 1 בצבעיהן הססגוניים . בדומה לסיפור אבני החושן , יכולת החברה להכיל את חלקיה השעים ולמצוא בכל אחד מהם את ייחודיותו היא הח 1 זק של עם ישראל . שיעור זה מב 1 סס על סיפור מקראי מוכר 1 בא לעודד את התלמידים לרא 1 ת באופן חי 1 בי את הרבגוני 1 ת בחברה הישראלית . מטרות א . לעודד התייחסות חיובית לשוני ולגיוון הקיימים בחברה הישראלית . ב . לטפח את תחושת הש 1 כ" ת של יוצא אתיופיה . ג . לפתח שיח חיובי על שונות ועל קבלת האחר . הנחיות למורים א . הקריאו בכיתה את הקטע שבהמשך , שאחריו תמונת האבנים , והסבירו על אבני החושן . ב . המשימה הבאה יכולה להיות כיתתית , קבוצתית א 1 אישית , על פי בחירתכם . ניתן להתחיל את המשימה בכיתה ולהמשיך א 1 תה בבית , א 1 מראש להגדיר זאת כמשימה לעבודת בית . יש להכין מראש את הח 1 מרים הדר 1 שים , אפשר גם לבקש מהילדים להביא או לאסוף : ל 1 ח 1 ת בריסטול לבנים...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר