איור - נעמי שמ1אל, מת1ך ספרה "אבא חום' בהוצאת מ1דן