שיעור 1 - "אבא חום"

ר ^ ל צבע ע / ר מהווה שעי אנושי בולט לעין , ילדים מבחינים בהבדלים בצבע העור 1 מגיבים אליהם . התעלמ 1 ת המחנכים מתגובותיהם רק מחזקת תגובות שליליות , ואינה מקדמת את הבנת הילדים א 1 דות הרבגוניות האטשית 1 אוד 1 ת אחריותם לקבל ולכבד כל אדם באשר הוא . העלאת הנושא בכיתה , בין אם כיתה הטרוגנית או הומוגנית , מאפשרת לילדים להתייחס לסוגיה , הן ברמה האינטלקטואלית והן ברמה הרגשית 1 האישית . הת"חס 1 ת כנה ומכובדת לנ 1 שא צבע הע 1 ר מפרקת את המתח הקיים בין הילדים בנושא , מאפשרת הבנה והזדהות עם תחושת הש 1 ת 1 נ 1 מס"עת להתגבר עליה . מטרות א . להתייחס לסוגיה של צבע העור , 1 בכך לאפשר לתלמידים י 1 צאי אתיופיה לקבל את זהותם האתנית בצורה חיובית וטובה כאחת ממרכיבי הזהות שלהם . ב . לתת לגיטימציה לגיוון ולשונות בחברה , לשפר את היחסים בין התלמידים ולמנוע הטחת עלבונות . ג . להדגיש את השוויון כבני אדם , ללא קשר למראה או להשתייכות הקבוצתית . ד . לאפשר לילדים להעלות מצבים שונים בהם הרגישו שונים ולתת להם כלים להתמודד 1 ת עם השונות . ה 1 ח י 1 ת למורים א . הקריאו בכיתה את הקטע מהסיפור "אבא ח . " ם 1 ב . אספ 1 על ה...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר