פרק ב': זהות תרבותית וצבע עור

מב . ) ה הפרק הקדמה לפרק זה 1 ת תרבותית מהתה חלק בלתי נפרד מזהותו הכללית של כל אדם . התפיסה העצמית , הערכים , ההתנהגויות וכל מה שמכיל ומגדיר מי אנחנו נגזרים מתוך ההשתייכות התרבותית שלנו . במקרה של החברה הישראלית מדובר לעתים קרובות בהשתייכות ליותר מזהות תרבותית אחת . על מנת שילדים יתפתחו באופן בריא ותקין חש 1 ב שיגבש ! את זהותם התרבותית בצורה מס 1 דרת 1 מ 1 בנית . תהליך מעין זה מביא א 1 תם לתפקוד טוב יותר בסביבה החדשה , במעגלי החיים הש 1 נים , ומחזק את תחושת השייכות שלהם . גיבוש הזהות התרב 1 תית הייחודית הוא שלב חשוב בדרך לחיפוש המשותף 1 המאחד עם שאר בני החברה . כמ 1 במסגרת המשפחתית , גם בחברה הרחבה כל אדם משת 1 קק להכרה בייחודיותו ובו בזמן להרגיש את 1 ת 1 כ"ש לכלל , ועל כן אין מה לחשוש מהיבדלות . ס ת"ג 1 צבע העור מהווה אף היא חלק בלתי נפרד מזהותו ומחוויותיו של האדם והיא אחד מן המרכיבים המשפיעים על הדימוי העצמי של הילדים . בתוך כך , סוגיה זו היא בעלת השפעה מרכזית בהקשר של תלמידים י 1 צאי אתיופיה , אשר חשופים למסרים גלויים וסמויים א 1 ד 1 ת צבע ע 1 רם . המסרים נמצאים בשפה היום יומית , בת...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר