שיעור 2 - מסע אל המורשת: "מבצע משה"

רציעל שיעור זה ע 1 סק במסע עלייתם של יה 1 די אתי 1 פיה לישראל דרך ס 1 דן במסגרת "מבצע משה " , 1984 ) רא 1 בס 1 ף השיע 1 ר העשרה למורים . ( הוא מתמקד בחוויית המסע , במשמעותו עבור בני הקהילה האתיופית ובהשפעתו על המפגש עם החברה הישראלית . אף על פי שהילדים בכיתה לא עלו במסע זה , המסע הייחודי 1 המרתק הוא אחד מהגורמים המכוננים את הזהות של כל יהודי אתיופיה , כ 1 לל הילדים מעליות שונות וילידי האר . \ השיעור מהווה חלק מהעברת המורשת של יהודי אתיופיה . מטרות השיעור א . להבליט את סיפור הגבורה , הזהות העמוקה והשייכות לעם ישראל . ב . להדגיש את המסר של האחדות בין הזהויות השונות בחברה . הןח יות למורים א . הקריאו את שיר המסע . ב . הדגיש 1 שהשיר נכתב על ידי בן הקהילה האתיופית . הוא מתאר את החוויות הקשות של המסע שמטרת ! להגשים חלום ולהיות חלק מעם ישראל . קיימו דיון סביב השיר בעזרת השאלות הבא 1 ת : מי השתתף במסע ? למה יה 1 די אתיופיה עשו את המסע ומה רצו להשיג ? במה נתקלו במהלך המסע ומה היו הקשיים והבעיות ? המסע המתואר מ 1 כר בשם "מבצע משה . " למה לדעתכם נקרא בשם זה ? למה לדעתכם חשוב לזכ 1 ר את סיפ 1 ר המס...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר