שיעור 1 - "מולועלם": חוויית עלייה וקליטה

ר ;/>* ל שיעור זה עוסק בחוו"ת העל"ה והקליטה של התלמידים העולים , או של משפחותיהם שעלו זה מקרוב . זהו סיפור מסע אחר ושונה מזה שאנו מכירים מהעלייה של הקהילה בשנות השמונים . הסיפור 1 ל 1 מ" עלם " מביא את החוויה של ילד שגדל בתוך משפחה עולה ואת מורכבות החיים בתוכה . קצב השינויים שהילד והמשפחה עוברים , וההתמודדות עם הזרות התרבותית והחברתית , הם נושאים שיש לתת להם התייחסות נרחבת בכיתה . הדיון יאפשר לכלל התלמידים להתחבר רגשית לחוויית העולים . כמו כן יוכלו התלמידים העולים להעריך את עצמם ואת הוריהם . מטרת השי ^ ג / ר לעודד הבנה הדדית בכיתה רבגונית ולהקל על תחושת הזרות והשייכות של הילדים העולים . ה . ) חי 1 ת למ 1 ר ים א . הקריאו את הסיפור לתלמידים . ב . קיימו די 1 ן סביב הסיפור , היעזרו בשאל 1 ת הבאות : מה השאיר מ 1 ל 1 עלם מאחור , באתיופיה , כשעלה לארץ ? למה הוא מתגעגע במיוחד ? האם פעם עזבתם מק 1 ם מגורים ? אם כן , האם התגעגעתם למשהו ? עם איזה חלק מהסיפור של מולועלם אתם מזדהים ? איזו חוויה ריגשה אתכם במיוחד ? מה לדעתכם גרם למולועלם להרגיש לבד ? למה בסיפור כתוב שמולועלם חי בשני עולמות ? מה הכוונ...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר