פרק א': עולים ושייכות

מבן . ה הפר ק הקדמה פרק זה מתייחס לזה 1 תם של תלמידים שעלו מאתיופיה , או שתם ילדי ע / לים . בדומה לחוויות של עולים ומהגרים באר \ ובעולם כול , 1 גם בקרב עולי אתיופיה אפשר לזהות שתי חוויות מרכזיות . האחת חוויה של אובדן ופרידה המלווה בכאב על כל מה שאבד , הניתוק מן הסביבה המוכרת , הזרות וחוסר האונים בסביבה החדשה , ואילו השנייה חוויה של התגברות וצמיחה שיש בה הזדמנות לשינוי , חלומות והתפתחות אישית . מערכי השיעורים המופיעים בהמשך מאפשרים הצצה אל שתי החוויות הנ " ל . יש לציין שתחושת שייכות , שהיא הכרחית להרגשה הכללית ולאימ \ 1 ארץ ישראל כבית רוחני , ערכי ולא רק פיזי , אינה נרכשת באופן אוטומטי עם קבלת תעודת זהות , העתקת מקום מגורים א 1 ישיבה בכיתה הטרוגנית . היא גם לא נרכשת עם ידיעת השפה , עם היכולת לתקשר בעברית , למרות שזו יכולת נחוצה מאוד . תחושה זו איננה מגיעה באופן אוטומטי אפיל ! למי שנולד כאן , אם ה 1 א חש זר בסביבתו . השייכות היא תוצר של קשר טוב עם אנשים ועם הסביבה הקרובה , שמכירה ומקבלת את השונות . רק בדרך הזו אדם מרגיש שייר , לומד לקבל את עצמו ולהסתגל . כל עולה א 1 בן של עולים הגדל על ה...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר