רציונל התכנית ומטרותיה

מטרות התכנית הן לספק למורים ולאנשי חינוך נוספים העובדים במסגרות חינוכיות בהן לומדים תלמידים יוצא אתיופיה כלים ודרכים להתמודד עם שילובם החברתי והחינוכי . התכנית מאפשרת לילדים ממוצא אתיופי להתחבר אל המורשת התרבותית שלהם 1 להכיר בזהותם הייחודית כחלק ממגוון הזהויות שלהם . בכך יוכלו ילדים אלו למצוא את המשותף עם תלמידים אחרים , ליצור רצף בין עבר להווה , לגשר בין הבית לבית הספר ולהתחשל מול המציאות המורכבת של החיים . כמו כן , הפעיל 1 י 1 ת מכוונות להקנות לכלל התלמידים בכיתה ערכים חינוכיים לחיים בחברה רבגונית והוגנת יותר . זאת ועוד , חלק מהפעולות מכוונות לערב את הורי התלמידים העולים בעשייה חינוכית של ילדיהם בבית הספר , ולחזק את מקומם בבית 1 באר . \ התכנית כ 1 ללת חמישה פרקים מרכזיים : פרק ראשון עוסק בחוויה של העולים , כלומר ח ת" 11 עלייה וקליטה , במשמע 1 ת מעברים בחיים , אתגר ההשתלבות והשייכות לחברה החדשה וחשיבותה של המ 1 רשת . הפרק השני מביא את הנושא של זהות תרבותית ורבגוניות אנושית , לגיטימציה לשונות , לריבוי זה 1 יות ותרבוץת , קבלה עצמית , כב 1 ד הדדי 11 י 11 ש 1 בין בני אדם . הפרק השלישי ע ...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר