פתח דבר

קליטת תלמידים ותלמידות יוצא אתי 1 פיה במערכת החינוך מהתה אתגר היסטורי , מ 1 סרי וחברתי המחייב התמ 1 דד 1 ת עם סוגי 1 ת מורכבות וטעונות כג 1 ן דעות קדומות , סטריאוטיפים , זה 1 ת , שייכות , שומת 1 ע 1 ד . במסגרת העשייה החינוכית של מכ 1 ן מרחבים אנו 19 עלים לס"ע לתלמידים ולתלמידות להרגיש בנוח עם הרב-גוניות המאפיינת את החברה הישראלית . אנו שואפים לחזק עמדות והתנהגויות "הוגנות " יותר בכיתה , בבית הספר ובחברה כולה , ובכך לאפשר לכל התלמידים והתלמידות לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ללא מכשולים הקשורים לזהותם התרבותית , למוצאם , לצבע עורם ועוד . מתוך ראייה זו צמחה יוזמה משותפת של מכון מרחבים עם הפרויקט לכשירות תרבותית , לפיתוח ערכה חינוכית המיועדת למורים ולאנשי חינוך העובדים במסגרות חינוכיות בהן לומדים גם יוצא' אתיופיה . מטרות הערכה הן לספק כלים ודרכים לקידום שילובם החברתי והחינוכי של תלמידים אלה , וכן להקטת לכלל התלמידות ( התלמידים בכיתה ההטרוגנית ערכים וכלים חיוניים לחיים בחברה רב-גונית . אנ 1 מקווים כי תפיקו את המרב מהערכה , ומאמינים כי ביחד נקדם את יכ 1 לתנ 1 לחי 1 ת בחברה רב 1 ג- נית והוגנת ...  אל הספר
מכון מרחבים ע"ר