רשימת המקורות

רשימה זו כוללת יצירות ספרות ומקורות משניים שנדונו ו / או שהוזכרו בפרקי הספר . ספרי הילדים שנזכרו בהערה מס' 5 בפרק ו' אינם מופיעים ברשימה זו . אבן זהר , איתמר , תש"ם . "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל , , " 1948 1882 קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה , יד יצחק בן צבי , ירושלים , כרך . 189-165 : 16 אוספנסקי , בוריס , . ( 1973 ) 1986 הפואטיקה של הקומפוזיציה , ספרית פועלים , . א"ת אורטגה אי גאסט , חוסה , . 1981 מסות על אהבה , כתר , ירושלים . איזר , וולפגנג , . 1975 "אי מוגדרות ותגובתו של הקורא בסיפורת : למבנה המשיכה של הטקסט הספרותי , '' הספרות . 15 1 : 21 אייזנשטדט , ש"נ , תשמ ) ט '' תשל . ( ג" החברה הישראלית , מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . איני , לאה , . 1992 גאות החול , הקיבוץ המאוחד . אלירם , טלילה ושוורצוולד , יוסף , . 1987 "הבדלים בין עדתיים באוריינטציה חברתית , " מגמות ל' . 202 189 : ( 2 ) אלמוג , עוז , '' . 1991 אנדרטות לחללי מלחמה בישראל : ניתוח סמיולוגי , " מגמות ד"ל . 210 179 : ( 2 ) אלתרמן , נתן , . 1978 "דו שיח , " בתוך : עיר היונה , הק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד