פרק ב': רווח שולי וזכויות סמויות

חלק ראשון : הרגע בו נורע לי על מותו יצירות ספרות רבות מאשרות תוכנות ידועות והסכמות כלליות הנוגעות לטבע האדם , טבע החיים , טבע העולם . יצירות כאלה מחזקות את האמונה של הקוראים באמיתות מקובלות . הרבה מן ההסכמות האלה מוטלות בספק ביצירות אחרות , המערערות ומפריכות את מה שמקובל לחשוב על האדם , החיים והעולם . המודל הפסיכולוגי של עיבוד האבל קיבל מעמד של מוסכמה חברתית ותרבותית בעולמנו , והוא נחשב לתיאור אותנטי של מהלך ההתאבלות . היצירות שהוצגו בפרק הקודם לא חתרו תחת מעמדה של המוסכמה הזו . אמנם , הן לא תמכו בה , שכן עוצבו בהן דמויות שנתקעו בעיבוד האבל ושביטאו בהתנהגותן חוסר יכולת ל"התקדם" בתהליך , אך עם זאת , גם את ההתנהגויות הביזאריות ביותר ניתן היה לנמק באמצעות ההבחנות של המודל הפסיכולוגי . צורות שונות של הכחשה , צורות שונות של מיקוח , צורות שונות של כעס ושל דכאון - כל אלה עשויים ללבוש אופי מתון או חריף , אך כך או כך אלה תגובות צפויות . הפרכה גדולה של המוסכמה התרבותית בדבר עיבוד האבל יש , כאשר לתוך תהליך ההתאבלות חודרת התנהגות שהמודל אינו מכיר . לכאורה , צריך היה לתייג התנהגות כזו כ"בלתי נורמאל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד