בשבי האבל

דטר an חנה נוה / בשבי האבל Hannah Naveh Captives of Mourning Perspectives of Mourning in Hebrew Literature כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל 1993 *  אל הספר
הקיבוץ המאוחד