ד. עם ילדיו

תפישת המשפחה כאבן היסוד של החברה הקיבוצית משולבת בכל מאמריו של אב"ג , אבל הוא צפה גם לעתיד . החברה הקיבוצית המושלמת כללה מבחינתו תמיד את הרב דוריות כגורם ראשוני ומכריע : "הקיבוץ , במבנהו החברתי והמשפחתי , פתר וגאל את אחת הבעיות המכאיבות בחברה העירונית - גורל הסבא . [ ... ] צורת חיינו הקיבוצית מאפשרת להאריך את טעם החיים וסיפוקם ההדדי , בלי המאמץ המיותר לחיות את הגיל בגבורות ... הקיבוץ הוא אולי המקום היחידי בעולם המערבי שבו נוצרה שוב , בחברה מפותחת מבחינה טכנולוגית ובהווי כפרי , המשפחה הגדולה המסורתית . בקיבוץ קיים ליכוד ומיקוד המשפחה הרב דורית 4 3 - דורות שותפים במסכת חיים שלמה ואחת , במערכת ערכים משותפת , בשפה משותפת , באחריות משותפת בין הדורות , בקיום מעשיר רב דורי . זקוקים שלושת הדורות אלה לאלה . זה מבנה היחסים הנורמלי אנושי . זאת מספק הקיבוץ במבנה החברתי הטבעי שלו . וכך , בבית אחד , בקיבוץ אחד , אני נמצא עם בניי ונכדיי , בכל יום , כל השבוע , כל השנה , כל החיים . " זה היה הרעיון , זו היתה המטרה , זה היה החלום . בכל מה שכתב , בכל מקום שדיבר - היה חוזר אל חזון רב הדוריות המפרה הדדית...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד