א. עם השנים

" בן עשרים לרדוף / בן שלושים לכוח / בן ארבעים לבינה / בן חמישים לעצה / בן ששים לזיקנה / בן שבעים לשיבה / בן שמונים לגבורה" דרשו חז ) ל" פרקי אבות , . ( 'ה - ואריה , בן , 40 מפרש ומרחיב " ) שיטים , " סוף שנות ה , 50 כנראה : ( " לחיות את גיל ה 70 וה - 80 לכך נדרשת לבשר ודם רגיל מידה של גבורה . כשהיינו ב'גיל הנעורים , ' בגיל סערות החיים , ההתלהבות , הריצה - התייחסנו לאדם בגיל הארבעים והחמישים כלזקן עובר ובטל מן העולם . סוף המירוץ . עתה , משהגענו אישית לייצג גיל ביוגרפי זה , הקרוי משום מה 'גיל העמידה , ' 'קשישות' - אוהבים אנו את החיים אולי עוד יותר , דווקא מפני שסיימנו את גיל הסערות והריצות , ואז הייצוב והארגעה היחסיים מאפשרים לראות אופקים ומעמקים . מה גם שהחיים עוד לפנינו . [ ... ] אני מאמין שנזכה לראות בעינינו את פרידת הנשיקה של המאה ה 20 שאורה מפציע ועולה , וזאת עם בנינו ונכדינו תינינו בקיבוץ אחד . הזקנה אינה הגדרה של גיל . זקנה גורם האדם לעצמו ... הרגשות זקנה וצעירות , נפשית ופיזית , תלויות בחוכמת החיים וההתנהגות של האדם עצמו . [ ... ] ביחסנו אל הורינו אנו בעצם קובעים ומנחילים את א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד