משפחת גרין־בן־גוריון

דורות המשפחה שיתוארו כאן מצטמצמים לאלה שאריה הכיר בחייו וקיים עימם קשרים , להוציא אחד - אבי סבו , צבי אריה גרץ , שעל שמו נקרא . שאר הפרק יעסוק בקצרה באחים ובאחיות לבית גרץ שעלו לישראל . המקורות לפרק זה רבים ומגוונים : זכרונות אישיים של בני המשפחה , קטעי עיתונות , ופרסומים שונים . א . העיר פלונסק , פולין * יהודים ישבו בפלונסק במשך כ 500 שנה - ממחצית המאה ה 15 ועד תקופת השואה , ובמאה ה 20 הם היוו את מרבית תושביה . חלקם נדדו לכאן מגרמניה , חלקם מליטא ומאוקראינה , ונראה שהיו ביניהם גם שרידים מהיהודים הכוזרים . במהלך הזמן הלכה הקהילה והתגבשה , וגם פיתחה אפיונים משותפים . יחסיה עם הפולנים בעיר השתפרו לאיטם , בעיקר לאחר השתתפותם הפעילה של יהודים לא מעטים במאבק הלאומי נגד השלטון הרוסי . כערים דומות לה בפולין , הכילה גם פלונסק את כל הזרמים הרוחניים תרבותיים שפעלו בחברה היהודית בדורות האחרונים : חסידים ומתנגדים , מתבוללים וחובבי ציון , חובשי בתי מדרש ומשכילים , ציונים נלהבים וחרדים קנאים , תנועות הנוער הציוניות ואנשי ה "בונד" וקומוניסטים . בדרך כלל שררה בקהילה רוח של סובלנות וסולידריות קהילתי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד