עם בני משפדות זינאתי בפקיעין, ‭1996-1942‬ למעלה: ביקור ראשון בפקיעין עם ביתה ומלווים מיגור, 1944 באמצע: עם קבוצת אלון מבית השיטה בפתח בית הכנסת, 1950 למטה: עם כיתות בית המפר בפקיעין