העצרת הראשונה של בני הקיבוץ המאוחד בגבעת ברגר, ‭.1951‬ למעלה: 1280 תלמידים במופע התעמלות מכיתות ו‭"י-'‬א באמצע מימין: הנהלת העצרת. בין המשתתפים: אריה ב‭,.ג.‬ עדה יגורי, יונה ירחי, דודו אפל למטה: קהל האלפים בעצרת