למעלה מימין: הסמל המסחרי של אריה בן גוריון ומכון שיטים במשכנו החדש למטה: עם השותפים לדרך וליצירה - דודי זילברשלג,צבי שוע, עזרא שפרוט ויומן! רוט מבית ברל