אריה וברוריה בעבודה ובחיק המשפחה: אריה בחצר ובנוי, ברוריה בספרית ראשונה בקיבוץ למטה: במשפחה - רות ואסיה הילמן, ציפורה ועמנואל, אריה וברוריה, 1957