למעלה: אריה עמ יוסף! זינאתי המרותק למיטתו באמצע: יוסף ובתו מרגלית בפקיעין; השלט על בית זינאתי למטה: מרגלית ואמה מרים בביקור המשפחה בבותל