למעלה: גארכיון החגימ הבינקיבוצי; עם בוג'ה ואברהם אדרת שורה שניה: בערבה עם חברי ועדת התרבות, 1952 שורה שלישית משמאל: עם צבי צמרת למטה מימין: עם המשורר יעקב אורלנד