עם אשתו גיוריה ועמ הגדת פסח הקיבוצית - אהבותיו הגדולות