למעלה מימין: טקס הגדת ט"ו בשבט בארכיון, משמאל: בטקס קבלת פרס אבי־חי, עס שבח וייס, 1992 למטה: ay בנו חגי