למעלה: ממכתביו של יוסר זיגאתי לאריה, 1960 למטה משמאל: מכתבה של מרגלית לאריה המתאר את קשייה בפקיעין, 1989 מימין: מכתבו־ של אריה המודיע לנשיא על פטירתו של יומך! זינאתי